Home page > Odbor obranné standardizace

Odbor obranné standardizace

Struktura odboru obranné standardizace:

 • Oddělení standardizace NATO a EU
 • Oddělení zabezpečení obranné standardizace

Oddělení standardizace NATO a EU

 • Odpovídá za řízení a koordinaci procesu přistupování a zavádění standardizačních dohod NATO,
 • odpovídá za tvorbu jednotné koncepce systému obranné standardizace České republiky a harmonizaci se systémem standardizace NATO,
 • odpovídá za řízení a koordinaci procesu zavádění dokumentů evropské obranné standardizace do národního prostředí,
 • odpovídá za vypracování návrhu pro harmonizaci standardizačního procesu s jednotlivými oblastmi obranného plánování v rámci jeho struktur,
 • odpovídá za vypracovávání Plánu obranné standardizace v návaznosti na Standardizační program NATO, jeho aktualizaci a kontrolu plnění. Podílí se na plánovací činnosti v rámci Úřadu a rezortu MO,
 • odpovídá za rozdělování standardizačních dohod a standardizačních doporučení NATO do standardizačních skupin a tříd a za jejich přidělení správcům standardizačních skupin
  a tříd,
 • řídí proces standardizace terminologie AČR a udržuje jednotnou terminologii v souladu s terminologií NATO,
 • odpovídá za zabezpečení anotací standardizačních dohod NATO, standardizačních doporučení NATO a spojeneckých publikací,
 • odpovídá za odborné řízení správců standardizačních skupin, koordinaci jejich činnosti v rámci rezortu MO a s ostatními orgány státní správy.

Oddělení zabezpečení obranné standardizace

 • Odpovídá za zabezpečení tvorby a správy ČOS,
 • odpovídá za vedení Registru obranné standardizace, který je přejímacím místem SD NATO a dokumentů evropské obranné standardizace, které byly zaslány do České republiky,
 • odpovídá za ukládání, aktualizaci, vedení evidence a distribuci standardizačních dokumentů NATO, dokumentů evropské obranné standardizace a národních standardizačních dokumentů a jejich poskytování uživatelům,
 • plní oznamovací povinnosti ve Věstníku MO a Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
 • spolupracuje s NBÚ a Odborem bezpečnosti MO v otázkách distribuce standardizačních dokumentů NATO, dokumentů evropské obranné standardizace a dokumentů ostatních smluvních stran mimorezortním žadatelům,
 • odpovídá za plánování finančních prostředků pro realizaci úkolů Plánu obranné standardizace a zajištění procesů obranné standardizace,
 • odpovídá za provoz, rozvoj a řízení informačního systému standardizace,
 • plní úlohu rezortního kontaktního pracoviště MO ve vztahu k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví při implementaci norem Evropské unie do národního prostředí a při plnění úkolů dle směrnice EU 98/34.

 

Nahoru