(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
Označení
Prac. skupina
Stupeň utajení NATO
Přejímací STANAG
/STANREC
Název anglický, francouzský, český
Edice
Platná verze
Návrhy
Překlad
ČOS
AACP-01
 
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
GUIDANCE FOR CO-OPERATIVE PROGRAMME ARRANGEMENTS
ARRANGEMENTS EN MATIERE DE PROGRAMES EN COOPERATION
Pokyny pro přípravu společných programů
1
1.1.1989
 
 
 
 
AACP-02
VOL 01
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
GUIDELINES ON CONTRACTUAL TERMS FOR FEASIBILITY STUDY WORK
LIGNES DIRECTRICES SUR LES MODALITES CONTRACTUELLES POUR LES TRAVAUX D´ETUDE DE FAISABILITE
Směrnice ke smluvním podmínkám na vypracování studie proveditelnosti
1
1.9.1994
 
 
1
 
AACP-02
VOL 02
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
GUIDELINES ON COTRACTUAL TERMS FOR PROJECT DEFINITION AND DESIGN AND DEVELOPMENT
LIGNES DIRECTRICES CONTRACTUELLES POUR LA DEFINITION DE PROJET ET POUR LA CONCEPTION ET LE DEVELOPPEMENT
Směrnice o smluvních podmínkách pro definování projektu, návrh a vývoj
1
1.9.1994
 
 
1
 
AACP-02
VOL 03
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
GUIDELINES ON SOFTWARE INTELLECTUAL PROPERTY TERMS IN CONTRACTS
LIGNES DIRECTRICES CONTRACTUELLES DE PROPRIETE INTELLECTUELLE APPLICABLES AU LOGICIEL
Směrnice o vlastnických právech na software ve smluvních podmínkách
1
1.2.1996
 
 
 
 
AACP-02
VOL 04
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
GUIDELINES ON CONTRACTUAL TERMS FOR PRODUCTION
LIGNES DIRECTRICES CONTRACTUELLES POUR LA PRODUCTION
Směrnice o smluvních podmínkách pro společné programy - Směrnice o smluvních podmínkách pro výrobu
1
1.5.1996
 
 
 
 
AACP-02
VOL 05
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
GUIDELINES AND SAMPLE PROVISIONS FOR ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)
GUIDE ET MODELES DE CLAUSES POUR L´ECHANGE DE DONNEES INFORMATISE
Směrnice a vzorové ustanovení o elektronické výměně dat
1
1.12.1998
 
 
 
 
AACP-02
VOL 06
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
GUIDELINES ON CONTRACTUAL TERMS FOR THE LOGISTIC SUPPORT PHASE
LIGNES DIRECTRICES SOUR LES CLAUSES DES CONTRATS RELATIVES A LA PHASE DE SOUTIEN LOGISTIQUE
Směrnice o smluvních podmínkách pro část logistického zabezpečení
1
1.12.1998
 
 
 
 
AACP-02
VOL 07
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
GUIDELINES ON THE CONTRACTUAL ISSUES CONNECTED WITH THE INTEGRATED LOGISTICS SUPPORT CONCEPT
LIGNES DIRECTRICES SUR LES QUESTIONS CONTRACTUELLES LIEES AU CONCEPT DU SOUTIEN LOGISTIQUE INTEGRE
Směrnice o smluvních otázkách souvisejících s koncepcí integrovaného logistického zabezpečení
1
1.12.1998
 
 
 
 
AACP-02
VOL 08
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
GUIDELINES ON CONTRACT DATA REQUIREMENTS LIST (CDRL)
LIGNES DIRECTRICES SUR LES LISTES DE DONNEES REQUISES PAR CONTRAT (LDRC)
Pokyny k seznamu požadavků na smluvní údaje
1
1.12.1998
 
 
 
 
AACP-02
VOL 09
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
GUIDELINES FOR THE CREATION AND USE OF DATABASES IN NATO COOPERATIVE PROGRAMMES (SHORT TITLE: DATABASE ACCESS)
LIGNES DIRECTRICES EN VUE DE LA CREATION ET DE L´UTILISATION DE BASES DE DONNEES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES EN COOPERATION DE l´OTAN (TITRE ABREGE: ACCES AUX BASES DE DONNEES
Směrnice pro vytváření a využívání databází ve společných programech (programech spolupráce) NATO (zkrácený název - přístup do databáze)
1
1.4.2002
 
 
 
 
AACP-02
VOL 10
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
GUIDELINES FOR MUTUAL PROVISION OF CONTRACT AUDITS
LIGNES DIRECTRICES POUR LES FOURNITURES MUTUELLES DE SERVICES DE VERIFICATION DES CONTRATS
Směrnice pro vzájemné zajištění auditu smluv
2
14.2.2012
1
 
 
 
AAEP-01
 
AE
NU
3454
 
GROUND RECHARGING OF AIRCRAFT MAIN BATTERIES
RECHARGE AU SOL DES BATTERIES PRINCIPALES POUR AÉRONEF
Nabíjení baterií letadel pozemními prostředky
A
31.3.2014
 
 
 
 
AAEP-02
 
AE
Neozn.
3632
 
AIRCRAFT AND GROUND SUPPORT EQUIPMENT ELECTRICAL CONNECTIONS FOR STATIC GROUNDING
RACCORDS DE MISE À LA TERRE DE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE POUR LES AÉRONEFS ET LE MATÉRIEL DE SERVITUDE AU SOL
Elektrické propojení pro uzemnění statické elektřiny u letadel a zařízení pozemního zabezpečení
A
20.8.2014
1
 
 
 
AAGSP-05
 
GGS
NU
 
3977
MANUAL OF TECHNIQUES OF SAMPLING AND ANALYSIS OF GASES AND LIQUEFIED GASES FOR AIRCRAFT SERVICING
 
 
 
 
 
A,1
 
 
AAGSP-1
 
GGS
NU
3624
 
NITROGEN AND REPLENISHMENT EQUIPMENT CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE L’AZOTE ET DES MATÉRIELS DE RAVITAILLEMENT
Charakteristiky dusíku a zařízení pro doplňování
 
 
 
A,1
 
 
AAGSP-2
 
GGS
Neozn.
7106
 
CHARACTERISTICS OF GASEOUS BREATHING OXYGEN, LIQUID BREATHING OXYGEN AND SUPPLY PRESSURES, HOSES AND REPLENISHMENT COUPLINGS
CARACTERISTIQUES DE L'OXYGENE RESPIRATOIRE GAZEUX ET LIQUIDE, PRESSIONS DE RAVITAILLEMENT ET TUYAUTERIES SOUPLES
Charakteristiky plynného a tekutého kyslíku pro dýchání, plnicí tlaky, hadice a spojky pro doplňování
 
 
 
A,1
 
 
AAGSP-3
 
GGS
Neozn.
3610
 
CHARACTERISTICS OF CONDITIONED BREATHABLE AIR SUPPLIED TO AIRCRAFT ON THE GROUND
CARACTERISTIQUES DE L'AIR RESPIRABLE CLIMATISE FOURNI AUX AERONEFS AU SOL
Charakteristiky vzduchu pro dýchání doplňovaného do letadla na zemi
 
 
 
A,1
 
 
AAGSP-4
 
GGS
NU
 
7205
AIRCRAFT OXYGEN SYSTEMS SERVICING PROCEDURES, RECOMMENDED PRACTICES
CIRCUITS OXYGÉNE DES AÉRONEFS, PROCÉDURES D´ENTRETIEN COURANT ET PRATIQUES RECOMMANDÉES
Kyslíkové systémy letadla, postupy obsluhy, doporučení
A
29.8.2014
1
 
 
 
AAITP-01
 
AST
Neozn.
2610
 
NATO TRACKING IDENTIFIER FOR PERSONNEL (TIP)
IDENTIFICATEUR OTAN DE SUIVI DU PERSONNEL (ISP)
Sledovací identifikátor NATO pro osoby (TIP)
A
21.2.2013
 
 
 
 
AAITP-02
 
AST
Neozn.
2494
 
NATO ASSET TRACKING SHIPPING LABEL AND ASSOCIATED SYMBOLOGIES
ETIQUETTE D´EXPÉDITION ET SYMBOLES CONNEXES UTILISÉS POUR LE SUIVI DE LA RESOURCE OTAN
Štítky a další symboly používané pro sledování materiálu v rámci NATO
A
29.10.2012
1
 
 
990504
AAITP-03
 
AST
NU
2495
 
DATA FORMATS FOR ASSET TRACKING
FORMATS DE DONNEES DESTINES AU SUIVI DE LA RESSOURCE
Formalizovaná data pro sledování materiálu
 
 
 
A,1
 
 
AAITP-04
 
AST
NU
2185
 
ASSET, CONSIGNMENT AND PERSONNEL TRACKING INFORMATION EXCHANGE
BESOINS EN ÉCHANGE D’INFORMATIONS POUR LE SUIVI DE LA RESSOURCE OTAN ET ARCHITECTURE DES SYSTÈMES
Požadavky NATO na výměnu informací o sledovaném materiálu
A
4.3.2014
1
 
 
 
AAITP-06
 
AST
NU
2183
 
SYSTEM ARCHITECTURE REQUIREMENTS FOR ASSET, CONSIGNMENT AND PERSONNEL TRACKING INFORMATION EXCHANGE
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ARCHITECTURE DE SYSTÈMES POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATIONS SUR LE SUIVI DE LA RESSOURCE, DE L’EXPÉDITION ET DU PERSONNEL
Požadavky na architekturu systému pro výměnu informací ke sledování materiálu, zásilek a osob
A
4.3.2014
1
 
 
 
AAITP-07
 
AST
NU
2233
 
NATO CONSIGNMENT AND ASSET TRACKING BY RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION
IDENTIFICATION PAR RADIOFREQUENCE DE L´EXPEDITION ET DU SUIVI DE LA RESSOURSE OTAN
Sledování zásilek a materiálu v NATO pomocí radiofrekvenční identifikace
 
 
 
 
 
 
AAITP-08
 
AST
NU
2290
 
NATO UNIQUE IDENTIFICATION ITEMS
 
Jednotná identifikace výrobků
 
 
 
 
 
 
AAMedP-1.1
 
AMD
NU
3204
 
AEROMEDICAL EVACUATION
EVACUATION SANITAIRE AERIENNE
Vzdušný zdravotnický odsun
 
 
 
A,1
 
 
AAMedP-1.4
 
AMD
NU
3200
 
MINIMUM REQUIREMENTS FOR G PROTECTIVE SYSTEMS
SPÉCIFICATIONS MINIMALES DES SYSTÈMES ANTI-G
Základní požadavky na ochranné systémy proti přetížení "G"
 
 
 
 
 
 
AAMedP-1.7
 
AMD
NU
3318
 
AEROMEDICAL ASPECTS OF AIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT IVESTIGATION
ASPECTS AÉROMÉDICAUX DES ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET LES INCIDENTS D’AVIATION
Aspekty leteckého zdravotnictví při vyšetřování leteckých nehod a událostí
A
11.11.2013
1
 
 
 
AAMedP-1.9
 
AMD
Neozn.
7165
 
INITIAL INVESTIGATION AND IMMEDIATE MANAGEMENT OF LASER EYE DAMAGE IN AIRCREW
EXAMEN INITIALE ET PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE DES LÉSIONS OCULAIRES PROVOQUÉES PAR DES LASERS CHEZ LES ÉQUIPAGES D´AÉRONEF
Základní vyšetření a okamžitá opatření při poškození očí posádky letadla laserem
A
8.9.2014
1
 
 
 
AAP-03
 
CSReps (SMWG)
Neozn.
 
 
PRODUCTION, MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF NATO STANDARDIZATION DOCUMENTS
MISE AU POINT, ETABLISSEMENT ET TENUE A JOUR DES ACCORDS DE STANDARDISATION OTAN (STANAG) ET PUBLICATIONS INTERALLIEES (AP)
Tvorba, udržování a správa standardizačních dokumentů NATO
J
25.11.2011
2
K
J
 
AAP-06
 
MCTC
Neozn.
3680
 
NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS (ENGLISH AND FRENCH)
GLOSSAIRE OTAN DE TERMES ET DÉFINITIONS (ANGLAIS ET FRANÇAIS)
Slovník NATO s termíny a definicemi (anglicky a francouzsky)
2014
29.4.2014
 
 
2013
 
AAP-08
 
NS
NU
1212
 
NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING (NCAGS) – ORGANISATION, PUBLICATIONS AND DOCUMENTS
COOPERATION NAVALE AVEC LA MARINE MARCHANDE (NCAGS) - ORGANISATION, PUBLICATIONS ET DOCUMENTS
Spolupráce vojenského námořnictva a obchodního loďstva (NCAGS) – organizace, publikace a dokumenty
F
1.10.2011
4
 
 
 
AAP-15
 
CSReps (CSTP)
Neozn.
 
 
NATO GLOSSARY OF ABBREVIATIONS USED IN NATO DOCUMENTS AND PUBLICATIONS
GLOSSAIRE OTAN DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES DOCUMENTS ET PUBLICATIONS OTAN
Slovník zkratek používaných v dokumentech a publikacích NATO
2014
5.5.2014
 
 
2012
 
AAP-16
 
NDMC
NU
 
 
MANPOWER POLICY AND PROCEDURES
POLITIQUE ET PROCEDURES DE GESTION DU PERSONNEL
Zásady a postupy personální práce
D
5.6.2007
20
 
D
 
AAP-19
 
MILENG
NU
2991
 
NATO COMBAT ENGINEER GLOSSARY
GLOSSAIRE OTAN DU GENIE DE COMBAT
Ženijní terminologický slovník NATO
D
1.11.2003
 
E
C
 
AAP-20
 
AC/327 (SG/A)
Neozn.
 
 
PHASED ARMAMENTS PROGRAMMING SYSTEM (PAPS)
MANUEL PAPS
Příručka pro postupné plánování vyzbrojování
2
4.2.2010
2
 
1
051662
AAP-23
 
CSS (SP)
NU
4279
 
NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS (ENGLISH AND FRENCH)
GLOSSAIRE OTAN DES TERMES ET DEFINITIONS A L'EMBALLAGE (FRANCAIS ET ANGLAIS)
Slovník termínů a definic NATO pro oblast balení (anglicky a francouzsky)
2
1.6.1992
 
 
2
 
AAP-24
 
CSS (IER P)
NU
 
 
MATERIALS HANDLING GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS
GLOSSAIRE RELATIF A LA MANUTENTION DES MATERIELS
Slovník termínů a definic pro oblast manipulace s materiálem
A
1.6.2005
 
 
A
051634
AAP-27
 
NADREPs
NU
 
 
USERS HANDBOOK AND GUIDE TO CAPS
MANUEL ET GUIDE DE L'UTILISATEUR DU SYSTEME DE PLANS D'ORIENTATION POUR LES ARMEMENTS CONVENTIONNELS (SPOAC)
Uživatelská příručka a směrnice pro Systém plánování konvenčního vyzbrojování
3
1.5.1996
 
 
3
 
AAP-28
 
AC/322 (CaP 1)
NU
 
 
NATO GLOSSARY OF IDENTIFICATION, ENGLISH AND FRENCH
GLOSSAIRE OTAN DE L'IDENTIFICATION, ANGLAIS ET FRANÇAIS
Slovník NATO pro oblast identifikace, anglicky a francouzsky
B
1.2.2002
 
 
 
 
AAP-31
 
AC/322 (CaP 1)
NU
5064
 
NATO GLOSSARY OF COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS TERMS AND DEFINITIONS
GLOSSAIRE OTAN DES TERMES ET DEFINITIONS DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
Slovník termínů a definic NATO pro oblast spojovacích a informačních systémů
A
15.5.2003
 
 
A
 
AAP-32
 
MAROPS
NU
1421
 
PUBLISHING STANDARDS FOR ALIED PUBLICATIONS
NORMES POUR LA PRODUCTION DE PUBLICATIONS INTERALLIÉES
Standardy pro vydávání spojeneckých publikací
A
24.3.2009
3
B,1
A
 
AAP-33
 
AVS
NU
3908
 
NATO GLOSSARY OF AVIONIC TERMS AND DEFINITIONS
GLOSSAIRE DES TERMES ET DEFINITIONS D’AVIONIQUE POUR L’OTAN
Slovník termínů a definic NATO pro oblast elektronického vybavení letadel
2
1.3.1998
 
 
 
 
AAP-35
 
AST
NU
2493
 
NATO GLOSSARY OF ASSETT TRACKING TERMS AND DEFINITIONS
GLOSSAIRE OTAN DE TERMES ET DEFINITIONS RELATIFS AU SUIVI DE LA RESSOURCE
Glosář termínů a definic NATO z oblasti sledování materiálu
 
1.10.2000
 
 
 
 
AAP-39
 
LO
NU
2248
 
NATO HANDBOOK OF LAND OPERATIONS TERMINOLOGY
MANUEL OTAN DE TERMINOLOGIE DES OPÉRATIONS TERRESTRES
Příručka NATO – Terminologie pozemních operací
2012
31.5.2012
 
B,1
2012
 
AAP-41
 
EOD
NU
2279
 
EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL (EOD) GLOSSARY OF TERMS
ENLEVEMENT ET DESTRUCTION ES EXPLOSIFS (EOD) GLOSSAIRE DES TERMES
Likvidace výbušného materiálu - Slovník termínů
 
 
 
 
 
 
AAP-42
 
CSReps (CSTP)
Neozn.
7186
 
NATO GLOSSARY OF STANDARDIZATION TERMS AND DEFINITIONS (English and French)
GLOSSAIRE OTAN DES TERMES ET DÉFINITIONS RELATIFS À LA NORMALISATION (français et anglais)
Glosář NATO s termíny a definicemi pro oblast standardizace (anglicky a francouzsky)
B
30.9.2011
1
 
B
 
AAP-43
 
FIN
NU
6020
 
NATO TRAINING AND EXERCISES FUNDING GLOSSARY
GLOSSAIRE OTAN DES TERMES FINANCIERS RELATIFS Á L'ENTRAINEMENT AT AUX EXERCISES
Slovník NATO pro oblast financování výcviku a cvičení sil
1
4.3.2009
 
 
1
 
AAP-44
 
AST
Neozn.
4329
 
NATO STANDARD BAR CODE HANDBOOK
 
Příručka pro standardní čárový kód NATO
A
22.9.2010
 
 
 
 
AAP-45
 
AI
NU
3871
 
NATO GLOSSARY OF AIRCRAFT-AIRCREW INTEGRATION (AI) SPECIALIST TERMINOLOGY AND ABBREVIATIONS
GLOSSAIRE OTAN DE TERMES ET ABREVIATIONS SPECIALISES PORTANT SUR L’INTEGRATION AERONEF-EQUIPAGE (AI)
Speciálizovaný slovník terminologie a zkratek NATO pro kabiny posádek
 
23.8.2004
 
 
 
 
AAP-46
 
AA
NU
3300
 
NATO GLOSSARY OF AIRCRAFT ARMAMENT TERMS AND DEFINITIONS (ENGLISH AND FRENCH)
GLOSSAIRE OTAN DE TERMS ET DEFINITIONS DE L´ ARMEMENT DES AERONEFS (ANGLAIS ET FRANCAIS)
Slovník termínů a definic NATO pro leteckou výzbroj (anglicky a francouzsky)
 
15.12.2004
 
 
 
 
AAP-47
 
AJOD
Neozn.
 
 
ALLIED JOINT DOCTRINE DEVELOPMENT
 
Tvorba spojeneckých společných doktrín
A
8.9.2011
2
 
 
 
AAP-48
 
AC/327 (SG/A)
Neozn.
4728
 
NATO SYSTEM LIFE CYCLE PROCESSES
 
Procesy životního cyklu systému v NATO
B
11.3.2013
1
 
 
051655
AAP-49
 
AO
NU
3993
 
AIR CONTROL TERMS AND DEFINITIONS
Terms et definitions relatifs au controle aerien
Pojmy a definice z oblasti řízení vzdušného prostoru
 
1.5.2005
 
 
 
 
AAP-51
 
AST
NU
2291
 
NATO ASSET TRACKING "TO BE" BUSINESS PROCESS MODEL
MODÈLE DE PROCESSUS DE TRAVAIL SOUHAITÈ POUR LE SUIVI DE LA RESOURCE OTAN
Model obchodních procesů vhodný pro sledování materiálu NATO
A
21.1.2010
 
 
 
 
AAP-52
 
CSReps (SMWG)
NU
 
 
GUIDANCE ON TOP-DOWN STANDARDIZATION
 
Příručka pro direktivní standardizaci
1
1.6.2006
 
 
 
 
AAP-53
 
CSReps (CSTP)
NU
 
 
GUIDANCE FOR THE DEVELOPMENT AND PUBLICATION OF NATO TERMINOLOGY
 
Pokyny pro tvorbu a publikování terminologie NATO
 
 
 
 
 
 
AAS3P-01
 
AC/326(SG/B)
NU
4629
 
ALLIED AMMUNITION SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE ASSESSMENT TESTING PUBLICATION - GUIDANCE
 
Spojenecká publikace pro hodnotící zkoušení bezpečnosti a použitelnosti munice – Pokyny
1
29.9.2011
 
 
 
 
AAS3P-10
 
AC/326(SG/B)
Neozn.
4629
 
SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE ASSESSMENT TESTING FOR SHOULDER LAUNCHED MUNITIONS
 
Hodnotící zkoušení bezpečnosti a použitelnosti munice odpalované z ramene
1
20.10.2011
 
 
 
 
AASSEP-1
 
ASSE
Neozn.
3098
 
AIRCRAFT JACKING
LEVAGE DES AERONEFS
Zvedání letadel
A
14.5.2014
 
 
 
 
AASSEP-2
 
ASSE
Neozn.
3105
 
PRESSURE REFUELLING CONNECTIONS AND DEFUELLING FOR AIRCRAFT
RACCORDS D´AVITAILLEMENT SOUS PRESSION A BORD DES AÉRONEFS ET REPRISE CARBURANT
Koncovky letadel pro tlakové doplňování a odsávání paliva
A
5.6.2014
 
 
 
 
AASSEP-3
 
ASSE
Neozn.
3109
 
SYMBOL MARKING OF AIRCRAFT SERVICING AND SAFETY/HAZARDS POINTS
MARQUAGE DES POINTS DE SERVITUDE ET DES POINTS DANGER/SÉCURITÉ SUR LES AÉRONEFS
Označení míst pro údržbu letadel a nebezpečných míst na letadlech
A
15.9.2014
 
 
 
 
AASSEP-4
 
ASSE
Neozn.
3209
 
TYRE VALVE COUPLINGS
RACCORDEMENTS DE VALVES DE PNEUMATIQUES
Ventily pneumatik
A
21.10.2014
1
 
 
 
AASSEP-5
 
ASSE
Neozn.
3278
 
AIRCRAFT TOWING ATTACHMENTS AND DEVICES
POINTS D’ATTACHE ET DISPOSITIFS DE REMORQUAGE POUR AÉRONEFS
Přípojná místa a zařízení pro vlečení letadel
A
5.11.2014
1
 
 
 
AASSEP-6
 
ASSE
Neozn.
3372
 
LOW PRESSURE AIR AND ASSOCIATED ELECTRICAL CONNECTIONS FOR AIRCRAFT ENGINE STARTING
RACCORDS AIR BASSE PRESSION ET RACCORDS ELECTRIQUES ASSOCIES POUR LE DEMARRAGE DES MOTEURS D'AERONEFS
Vzduchové nízkotlaké a přídavné elektrické přípojky pro spouštění leteckých motorů
A
5.11.2014
1
 
 
 
AASSEP-7
 
ASSE
Neozn.
3510
 
THE PROVISION OF HYDRAULIC POWER FOR SERVICING AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS
FOURNITURE D'ENERGIE HYDRAULIQUE POUR L’ENTRETIEN COURANT DES CIRCUITS HYDRAULIQUES D’AÉRONEF
Zajištění energie pro provoz hydraulických systémů letadla
 
 
 
A,1
 
 
AASTP-01
 
AC/326(SG/C)
Neozn.
4440
 
MANUAL OF NATO SAFETY PRINCIPLES FOR THE STORAGE OF MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES
MANUEL OTAN SUR LES PRINCIPES DE SECURITE APPLICABLES AU STOCKAGE DES MUNITIONS ET DES EXPLOSIFS MILITAIRES
Příručka bezpečnostních zásad NATO pro skladování vojenské munice a výbušnin
1
1.8.1997
3
B,1
1
 
AASTP-02
 
M&TG(TDG Gp)
NU
4441
 
MANUAL OF NATO SAFETY PRINCIPLES FOR THE TRANSPORT OF MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES
MANUEL SUR LES PRINCIPES DE SECURITE APPLICABLES AU TRANSPORT DES MUNITIONS ET DES EXPLOSIFS MILITAIRES
Příručka bezpečnostních zásad NATO pro přepravu vojenské munice a výbušin
1
1.9.1997
3
 
1
139801
AASTP-03
 
AC/326(SG/C)
NU
4123
 
MANUAL OF NATO SAFETY PRINCIPLES FOR THE HAZARD CLASSIFICATION OF MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES (AASTP-03)
MANUEL SUR LES PRINCIPES OTAN APPLICABLES A LA CLASSIFICATION DES MUNITIONS ET DES EXPLOSIFS MILITAIRES
Příručka zásad pro klasifikaci (třídění) ohrožení z vojenské munice a výbušin
1
1.3.1995
3
 
1
130013
AASTP-04
 
AC/326(SG/C)
NU
4442
 
MANUAL ON EXPLOSIVES SAFETY RISK ANALYSIS
 
Příručka analýzy rizik vztahujících se k bezpečnosti výbušnin
1
28.11.2008
3
 
 
139807
AASTP-05
 
AC/326(SG/C)
NU
4657
 
NATO GUIDELINES FOR THE STORAGE, MAINTENANCE AND TRANSPORT OF AMMUNITION ON DEPLOYED MISSIONS OR OPERATIONS
DIRECTIVES OTAN POUR LE STOCKAGE, LA MAINTENENCE ET LE STOCKAGE DEC MUNITIONS AU COURS DE MISSIONS OU D′OPERATIONS DE DEPLOIEMENT
Směrnice NATO pro skladování, údržbu a přepravu munice během misí nebo operací s nasazením sil
1
23.10.2012
2
 
 
051658
AATCP-1
 
AOS (ASPP)
NU
3759
 
NATO SUPPLEMENT TO ICAO DOC 8168-OPS/611 VOLUME II FOR THE PREPARATION OF INSTRUMENT APPROACH AND DEPARTURE PROCEDURES
 
Doplněk NATO k dokumentu ICAO 8168-OPS/611, svazek II – Příprava postupů pro přiblížení a odlety podle přístrojů
D
27.5.2013
1
 
 
 
AATCP-2
 
AOS (ASPP)
NU
3817
 
NATO RADIOTELEPHONY PHRASEOLOGY (RTF). NATO SUPPLEMENT TO ICAO: ANNEX 2, DOC 4444 – ATM/501, ANNEX 10 VOL II, DOC 9432-AN/952
PHRASEOLOGIE RADIOTÉLÉPHONIQUE OTAN. SUPPLÉMENT OTAN AU L'OACI : ANNEXE 2, DOC 4444 – ATM/501, ANNEXE 10 VOLUME II ET DOC 9432-AN/952
Radiotelefonní frazeologie (RTF) NATO. Doplněk NATO k ICAO: příloha 2, dokument 4444 – ATM/501, příloha 10 svazek II, dokument 9432-AN/952
A
28.5.2013
1
 
A
 
AATMP-01
 
AOS (AMLIP)
NU
4720
 
NATO STANDARD FOR AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM) SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)
NORME OTAN POUR LES SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (SMS) UTILISÉS POUR LA GESTION DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATM)
Standard NATO pro systémy řízení bezpečnosti (SMS) uspořádání letového provozu (ATM)
A
1.9.2014
1
 
 
 
AATMP-02
 
AOS (ASPP)
NU
7216
 
TACTICS TECHNIQUES AND PROCEDURES (TTP) FOR ESTABLISHING AIR TRAFFIC CONTROL (ATC) IN TIMES OF CRISIS AND CONFLICT
TACTIQUES, TECHNIQUES ET PROCÉDURES (TTP) POUR ĽÉTABLISSEMENT DU CONTRÔLE AÉRIEN (ATC) EN TEMPS DE CRISE ET DE CONFLIT – AATMP-02
Taktika, způsoby a postupy pro zřizování řízení letového provozu v době krize a konfliktu
 
 
 
A,1
 
 
AATMP-03
 
AOS (AMLIP)
NU
2929
 
AIRFIELD DAMAGE REPAIR (ADR) CAPABILITY
CAPACITÉ DE RÉPARATION DES DÉGÂTS SUBIS PAR LES AÉRODROMES (ADR)
Schopnost opravy poškozených letišť
 
 
 
A,1
 
 
AATMP-05
 
AOS
NU
3158
 
DAY MARKING OF AIRFIELD RUNWAYS AND TAXIWAYS
MARQUAGE DE JOUR DES PISTES ET VOIES DE CIRCULATION DES AERODROMES
Denní značení vzletových a přistávacích a pojezdových drah letišť
 
 
 
A,1
 
 
AATMP-25
 
AOS (ASPP)
NU
7008
 
NATO STANDARD FOR MILITARY AVIATION RADIO TELEPHONY (R/T) CALLSIGNS
 
Standard NATO pro volací znaky používané v rádiovém provozu vojenského letectva
 
 
 
A,1
 
 
AAVSP-1
 
AVS
NU
3839
 
AVIONICS SOFTWARE ENGINEERING
GENIE LOGICIEL D'AVIONIQUE
Tvorba programového vybavení avioniky
1
1.3.1998
 
 
 
051605, 051606, 051607, 051608, 051609, 051610, 051611, 051615, 051623
AAVSP-2
 
AVS
NU
7221
 
BROADBAND REAL-TIME DATA BUS (B-RTDB)
BUS DE DONNÉES EN TEMPS RÉEL À LARGE BANDE (B-RTDB)
Širokopásmová datová sběrnice pro přenos v reálném čase (B-RTDB)
 
 
 
A,1
 
 
AArtyP-1
 
AC/225 (ICG IF)
NU
2934
 
ARTILLERY PROCEDURES
PROCEDURES EN MATIERE D'ARTILLERIE
Zásady a způsoby činnosti dělostřelectva
B
27.4.2009
 
 
A
 
AArtyP-3
 
AC/225 (ICG IF)
NU
2432
 
ARTILLERY PROCEDURES FOR AUTOMATIC DATA PROCESSING (ADP) SYSTEM INTEROPERABILITY
 
Postupy dělostřelectva pro interoperabilitu systému pro automatické zpracování údajů (ADP)
1
3.12.2009
 
 
1
 
AArtyP-5
 
AC/225 (ICG IF)
NU
2484
 
NATO INDIRECT FIRE SYSTEMS TACTICAL DOCTRINE
DOCTRINE TACTIQUE OTAN DES SYSTÈMES DE TIR INDIRECT
Taktická doktrína systémů nepřímé palby NATO
A
25.11.2010
 
 
A